Fiscaliza MAS

asesoría on-line paira Autónomos con varias actividades en diferentes réximes tributarios ou actividades con circunstancias fiscais específicas como a compravenda de segunda man ou o comercio de móbiles, tables, consolas ou portátiles, o noso persoal encargarase de todos os teus papelorios e teralo á túa disposición paira o que necesites.

Como emprendedor autónomo non terás que preocuparse de nada, o noso sistema avísache para que nos envíes a documentación e facturas paira as declaracións trimestrais e infórmache puntualmente de o resultado os teus impostos cunha mensaxe ao móbil.

O servizo de asesoría online para autónomos Fiscaliza MAS inclúe todos os módelos fiscais de BASIC e as obrigacións ante a Axencia Tributaria pero cunha maior personalización pola propia natureza das túas actividades:

El servicio Fiscaliza MAS incluye también un programa de facturación online gratis con soporte telefónico para que non teñas ningunha dúbida á hora de realizar as túas facturas, independentemente que factures a España ou ao estranxeiro, a particulares ou a empresas.

A tarifa Fiscaliza MAS está pensada específicamente para aquellos autónomos que os dedicáis a diversas actividades o a actividades de especial tratamiento, como la compraventa de eqipos electrónicos, con toda la complejidad fiscal que ello conlleva. El primer paso de nuestro servicio Fiscaliza MAS es darte de alta en hacienda y en la Seguridad Social o comprobar que tu alta en facenda está correctamente tramitada e non xerarache problemas co fisco.

Por que una tarifa específica paira quen tes actividades en diferentes réximes de IVE?

Porque a experiencia díxonos que este tipo de autónomo necesita una asesoramento fiscal e tributario máis específico, ao darse nel moitas das complexidades de cada un dos sistemas de IVE que hai no noso país, é por iso que deseñamos esta liña de servizo específico que nos permite atender con garantías calquera situación que xurda no desenvolvemento da actividade

Debes ter en conta a complexidade de combinar diferentes réximes fiscais como poida ser a recarga de equivalencia, o réxime especial de Segunda man ou o réxime xeral, mesmo con actividades que ás veces se facturan exentas de IVE, o que devén na necesidade de prorratear os gastos e o IVE deducible en cada actividade e a levar una contabilidade independente paira cada actividade.

Ti preocúpasche polo teu negocio e nós polos teus papeis, !Ese é o noso trato!

(*) Lembra que si todas as túas actividades teñen un único réxime de IVE, non importas desde China e están no mesmo grupo de IAE, a tarifa será de 29,90 + IVE

(**) Tu primera alta en el servicio de Fiscaliza es gratuita incluyendo el alta en Hacienda y Seguridad Social. Las altas/bajas sucesivas serán facturadas al importe de 120 € + IVA

(***) La mayoría de los servicios están incluidos en la cuota, pero se pueden facturar importes adiconales por el cambio de cuenta bancaria, la contestación a requerimientos de la AEAT, o la presentación de resúmenes anules si no hemos gestionado desde la Asesoría on-line de Fiscaliza todo el año.