Tramitais a miña alta de autónomos gratis?

En efecto, Fiscaliza es una asesoría Low Cost e por tanto non cobraremos nada pola xestión do alta de autónomos, tramitaremos no teu nome o alta en Facenda e na Seguridade Social sen cargo algún a todos os nosos novos clientes.

Hai algún tempo mínimo de permanencia?

Non, non esiximos ningún tempo mínimo de permanencia, pero si a túa alta é só puntual ou paira menos de 6 meses aplicarémosche unha recarga de 100 € polas xestións de autorización e apoderamiento na Seguridade Social e Facenda.

¿Fiscaliza da servicio en toda España?

Non, non damos servizo naquelas comunidades con réximes especiais, en concreto damos servizo en toda España excepto País Vasco, Canarias, Ceuta e Melilla.

Como podo resolver as miñas dúbidas?

No sistema tes enlaces ao efecto paira expor calquera dúbida ou petición, estas serán contestadas nun máximo de 24 horas laborais, en todo caso se a túa dúbida é urxente tamén podes chamarnos por teléfono e atenderémosche no momento.

Presentais todos os impostos por min ou só os confeccionais e remitídesmos para que o presente eu?

En todo caso a nosa forma de traballo é igual á dunha asesoría presencial das de toda a vida, coa diferenza de que en lugar de traernos a documentación persoalmente ás nosas oficinas, remítesnola por unha ferramenta web sen colas nin esperas, daquela o noso persoal tramita os teus papeis, cos que xerará os libros obrigatorios e en base a eles xera e presenta os impostos.

Como saberei o que me salgue a pagar cada trimestre ou se me salgue a devolver?

Unha vez tramitadas as túas facturas e xerados os teus modelos de facenda, o teu asesor remitirache un SMS co resultado dos teus impostos 5 días antes do pago.

Dais servizos a sociedades?

Damos servizo de asesoramento fiscal e laboral a Autónomos e Comunidades de Bens, non atendemos a sociedades limitadas nin sociedades anónimas pois este tipo de empresas requiren dun grao importante de compromiso por parte do cliente que non sempre se dá.

Teño que mecanizar e meter eu os datos na ferramenta como noutra asesoría online?

Non, supomos que ti non es un contable e que non tes porque saber determinadas particularidades da contabilización de facturas con IVE, sen IVE, intracomunitarias, se deducen ou non deducen etc..., estes sistemas só conducen a erros que logo facenda cobra multiplicados, por iso son os nosos profesionais os que contabilizan os teus documentos e xeran os impostos.

Teño acceso aos meus documentos?

Naturalmente, os teus documentos son teus e debes poder telos en calquera momento, paira un préstamo, paira presentar nunha administración, ou simplemente porque queres darche de baixa ou cambiar de asesoría. Coa nosa ferramenta de asesoría online, tes toda a documentación xerada á túa disposición sempre nun cartafol e organizada por trimestres.

Existe límite de consultas?

Legalmente si que o establecemos paira evitar abusos, en todo caso a día de hoxe non o estamos aplicando nin esperamos facelo en breve pero si consideramos que abusas indicarémoscho e empezaremos a aplicar o límite establecido no teu servizo.

¿Por qué debería elegir Fiscaliza?

Porque non só che garantimos o mellor servizo fiscal, senón que tamén o máis barato, o perfil de cliente que buscamos é o freelance ou pequeno autónomo con pouco movemento de papeis ao que nunha asesoría tradicional cobraranlle un mínimo de 50 € porque as súas tarifas non están pensadas paira isto.

Como me podo dar de alta?

Debes darche de alta na nosa web no botón Darse de alta en Asesoría On-line e logo o noso persoal chamarache paira axudarche a tramitar os apoderamientos necesarios na Seguridade Social e Facenda, desde ese momento esquécesche de todos os papelorios e nós encargarémonos das túas obrigacións fiscais e laborais con plenas garantías.

Como se entregan as facturas?

Pola ferramenta asesoría on-line, as escaneas e remítesnos os arquivos, podes ver un vídeo explicativo do sistema en Como funciona?

Como podeis ter unhas cotas de asesoría fiscal tan baratas?

Basicamente podemos manter estes prezos pola tipoloxía de cliente que atendemos e pola automatización e autoorganización que nos permite o sistema de asesoría on-line. En Fiscaliza llevamos asesorando a autónomos y empresas desde hace más de 20 años y somos conscientes de que en ocasiones hay clientes con muy poco volumen de trabajo a los que se les cobra unas tarifas mínimas que en esta opción no aplicamos, pues no repercutimos gastos de local, luz, e incluso el personal realiza su trabajo en los huecos libres que le quedan de la asesoría presencial (siempre en plazos cortos, pero en función de nuestros huecos de trabajo), cuando un cliente presenical viene por la oficina no le puedes decir que espere unos minutos, le hay que atender ya, el sistema on-line nos permite ajustar nuestros tiempo a las disposiciones temporales que tenemos sin desatender al cliente.