Fiscaliza PLUS

asesoría online paira autónomos con traballadores, que inclúe tamén asesoría laboral o noso persoal encargarase de todos os teus papelorios e teralo á túa disposición paira o que necesites.

Como autónomo non terás que preocuparse de nada, o noso sistema avísache para que nos envíes a documentación e facturas paira as declaracións trimestrais e infórmache puntualmente de o resultado os teus impostos cunha mensaxe ao móbil.

O servizo de asesoría paira autónomos PLUS inclúe os mesmos módelos fiscais que o BASIC:

Aos servizos de asesoría fiscal engade un completo servizo de asesoría laboral online cubrindo as obrigacións que se deriban das obrigacións laborais cos teus traballadores e a Seguridade Social:

Ti preocúpasche polo teu negocio e nós polos teus papeis, !Ese é o noso trato!

(*) Tu primera alta en el servicio de Fiscaliza es gratuita incluyendo el alta en Hacienda y Seguridad Social. Las altas/bajas sucesivas serán facturadas al importe de 120 € + IVA

(**) La mayoría de los servicios están incluidos en la cuota, pero se pueden facturar importes adiconales por el cambio de cuenta bancaria, la contestación a requerimientos de la AEAT, o la presentación de resúmenes anules si no hemos gestionado desde la Asesoría on-line de Fiscaliza todo el año.