Fiscaliza MAS

La assessoria on-line per a Autònoms amb diverses activitats en diferents règims tributaris o activitats amb circumstàncies fiscals específiques com la compravenda de segona mà o el comerç de mòbils, tables, consoles o portàtils, el nostre personal s'encarregarà de totes les teves paperasses i el tindràs a la teva disposició per al que necessitis.

Com emprenedor autònom no hauràs de preocupar-se de res, el nostre sistema t'avisa perquè ens enviïs la documentació i factures per a les declaracions trimestrals i t'informa puntualment de el resultat els teus impostos amb un missatge al mòbil.

El servei de asesoría online para autónomos Fiscaliza MAS inclou tots els módelos fiscals de BASIC i les obligacions davant l'Agència Tributària però amb una major personalització per la pròpia naturalesa de les teves activitats:

El servicio Fiscaliza MAS incluye también un programa de facturació online gratis amb suport telefònic perquè no tinguis cap dubte a l'hora de realitzar les teves factures, independentment que facturis a Espanya o a l'estranger, a particulars o a empreses.

La tarifa Fiscaliza MAS está pensada específicamente para aquellos autónomos que os dedicáis a diversas actividades o a actividades de especial tratamiento, como la compraventa de eqipos electrónicos, con toda la complejidad fiscal que ello conlleva. El primer paso de nuestro servicio Fiscaliza MAS es darte de alta en hacienda y en la Seguridad Social o comprobar que tu alta en hisenda està correctament tramitada i no et generarà problemes amb el fisc.

Per què una tarifa específica per als qui tens activitats en diferents règims d'IVA?

Perquè l'experiència ens ha dit que aquest tipus d'autònom necessita una assessorament fiscal i tributari més específic, en donar-se en ell moltes de les complexitats de cadascun dels sistemes d'IVA que hi ha al nostre país, és per això que hem dissenyat aquesta línia de servei específic que ens permet atendre amb garanties qualsevol situació que sorgeixi en el desenvolupament de l'activitat

Has de tenir en compte la complexitat de combinar diferents règims fiscals com pugui ser el recàrrec d'equivalència, el règim especial de Segona mà o el règim general, fins i tot amb activitats que a vegades es facturen exemptes d'IVA, la qual cosa esdevé en la necessitat de prorratejar les despeses i el IVA deduïble en cada activitat i a portar una comptabilitat independent per a cada activitat.

Tu et preocupes pel teu negoci i nosaltres pels teus papers, !Aquest és el nostre tracte!

(*) Recorda que si totes les teves activitats tenen un únic règim d'IVA, no importes des de la Xina i estan en el mateix grup d'IAE, la tarifa serà de 29,90 + IVA

(**) Tu primera alta en el servicio de Fiscaliza es gratuita incluyendo el alta en Hacienda y Seguridad Social. Las altas/bajas sucesivas serán facturadas al importe de 120 € + IVA

(***) La mayoría de los servicios están incluidos en la cuota, pero se pueden facturar importes adiconales por el cambio de cuenta bancaria, la contestación a requerimientos de la AEAT, o la presentación de resúmenes anules si no hemos gestionado desde la Asesoría on-line de Fiscaliza todo el año.