Fiscaliza PLUS

La assessoria online per a autònoms amb treballadors, que inclou també assessoria laboral el nostre personal s'encarregarà de totes les teves paperasses i el tindràs a la teva disposició per al que necessitis.

Com autònom no hauràs de preocupar-se de res, el nostre sistema t'avisa perquè ens enviïs la documentació i factures per a les declaracions trimestrals i t'informa puntualment de el resultat els teus impostos amb un missatge al mòbil.

El servei de assessoria per a autònoms PLUS inclou els mateixos módelos fiscals que el BASIC:

Als serveis d'assessoria fiscal afegeix un complet servei de assessoria laboral online cobrint les obligacions que es deriban de les obligacions laborals amb els teus treballadors i la Seguretat Social:

Tu et preocupes pel teu negoci i nosaltres pels teus papers, !Aquest és el nostre tracte!

(*) Tu primera alta en el servicio de Fiscaliza es gratuita incluyendo el alta en Hacienda y Seguridad Social. Las altas/bajas sucesivas serán facturadas al importe de 120 € + IVA

(**) La mayoría de los servicios están incluidos en la cuota, pero se pueden facturar importes adiconales por el cambio de cuenta bancaria, la contestación a requerimientos de la AEAT, o la presentación de resúmenes anules si no hemos gestionado desde la Asesoría on-line de Fiscaliza todo el año.